Sisältöön »

Forssan seudun
elinkeinopoliittinen
ohjelma

Forssan Yrityskehitys aloittaa seudullisen elinkeinopoliittisen ohjelman toteutuksen FORCE-hankkeen mahdollistamana. Ramboll Finland Oy valikoitui kilpailutuksen perusteella toteuttamaan ohjelman sekä fasilitoimaan siihen liittyvät tilaisuudet. Hämeen maakuntahallitus myönsi Forssan Yrityskehitykselle hankerahoitusta kyseisen työn toteuttamiseen ja tavoitteena on vastata elinkeinoelämän rakennemuutokseen, jonkaseutu on lyhyessä ajassa kohdannut. Rahoitus myönnettiin Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahoista.

Monimutkaistuvassa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää alueilta uudistumis- ja oppimiskykyä. Muutostarpeet kohdistuvat paitsi nykyiseen toimintaan, myös toimintamalleihin ja ajattelutapoihin. Tämä kaikki koskee niin alueen yrityksiä, erilaisia sidosryhmiä, kuin kuntien virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Forssan Yrityskehityksen Hannu-Heikki Saarisen mukaan seutu näyttäytyy juuri niin houkuttelevana, kuinka uskottava sen palvelulupaus on.

”Lähdemme Rambollista suurella mielenkiinnolla työskentelemään yhdessä Forssan Yrityskehitys Oy:n ja alueen kuntien kanssa yhteisen palvelulupauksen rakentamiseksi.

Pyrkimyksenämme on saada alueella aikaan monipuolista, innostavaa ja rehellistä vuoropuhelua alueen elinkeinopolitiikan suunnasta” kommentoi  Ramboll oy:n projektipäällikkö Eero Salminen.

 

Olemme
apunasi

Forssan Yrityskehitys avustaa eri vaihtoehtojen selvittämisessä yrittäjää etsimään tälle parhainta ratkaisua yrityksen sijoittumiseen. Ole meihin yhteydessä, etsitään yrityksellesi paras ratkaisukokonaisuus. 

Ota yhteyttä »

 
x